Uchwała nr 76/11/2020

101

Uchwała nr 76/11/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Licencyjnym PZSzach.

Zarząd PZSzach przyjął zmiany w Regulaminie Licencyjnym PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA