Uchwała nr 75/11/2020

63

Uchwała nr 75/11/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie akceptacji protokołu obrad z 2 sierpnia 2020 r.

Zarząd PZSzach zaakceptował protokół obrad z 2 sierpnia 2020 r.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA