Uchwała nr 74/11/2020

82

Uchwała nr 74/11/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 7 listopada 2020 r.
w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu związkowego przy ul. Marszałkowskiej 84/92.

Zarząd PZSzach postanowił przedłużyć umowę najmu lokalu związkowego przy ul. Marszałkowskiej 84/92.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA