III Branżowe Mistrzostwa Polski 11-12.12.2020 (on-line). Regulamin turnieju on-line.

1112

 

 

Regulamin turnieju online

III Branżowe Mistrzostwa Polski

w szachach szybkich i błyskawicznych

 

 

 

 1. Cel Turnieju

 

Celem turnieju „Branżowe Mistrzostwa Polski online ” jest:

 1. a) Popularyzacja szachów w środowiskach branżowych.
 2. b) Integracja branżowego środowiska szachowego.
 3. c) Popularyzacja idei budowania relacji poprzez szachy w środowiskach branżowych.
 4. d) Budowa relacji środowiska szachowego z branżowym.

 

 1. Organizator

 

Organizatorem turnieju „Branżowe Mistrzostwa Polski online ” jest Polski Związek Szachowy we współpracy ze stowarzyszeniem – Towarzystwem Edukacyjno-Sportowym „Solvitur Ambulando”.

 

 1. Termin i miejsce turnieju

 

Turniej „Branżowe Mistrzostwa Polski” odbędzie się w dniach 11 i 12 grudnia 2020 w formacie online.

 

 1. Uczestnictwo

 

Prawo do uczestnictwa w zawodach mają wszystkie osoby potrafiące grać w szachy reprezentujące środowiska branżowe, które zorganizowały Mistrzostwa Polski zatwierdzone przez Polski Związek Szachowy oraz przedstawiciele innych środowisk branżowych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaproszenie do uczestniczenia w zawodach gości specjalnych.

 

 1. System i tempo gry

 

 1. a) Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim w formule turniejów online w szachach szybkich i błyskawicznych:

 

11 grudnia turniej szachów błyskawicznych online  11 rund w tempie gry 3’+2’’ na ruch na zawodnika

 

12 grudnia turniej szachów szybkich online 9 rund w tempie gry 10’+ 5’’ na ruch na zawodnika

 

 1. Tytuły , Wyróżnienia i Nagrody w zawodach szachowych online:

Przewidywane są nagrody specjalne dla wszystkich uczestników turniejów online w postaci rocznej prenumeraty miesięcznika MAT o wartości 60zł. Jeśli ktoś zagra w obu turniejach otrzyma jedną prenumeratę ale dodatkowo 50% bonifikaty wpisowego w roku 2021.

Nagrody : puchary, medale zostaną  rozesłane kurierem na podany przez uczestnika adres wraz z nr telefonu  (b.kowalewska@pzszach.pl)

 

Zawody odbędą się w

 1. W kategorii open:

Branżowy Mistrz Polski w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

W kategorii amatorów:

Amatorski Branżowy Mistrz Polski w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

Za szachistę amatora uznawany jest zawodnik/czka, który/a posiada w dniu przeprowadzenia zawodów ranking nie przekraczający 1600 ELO FIDE oraz 1600 rankingu krajowego

W kategorii drużynowej:

Drużynowy Branżowy Mistrz Polski w szachach szybkich i błyskawicznych.

Do wyniku drużynowego liczy się suma punktów trzech najlepszych zawodników reprezentujących jedną jednostkę organizacyjną. Organizator dopuszcza zgłoszenie więcej niż jednej drużyny w danej branży, pod warunkiem wskazania zawodników reprezentującą każdą z drużyn przed rozpoczęciem zawodów.

W przypadku, gdy do zawodów zgłoszonych będzie mniej niż 6 drużyn, to wyłoniony zostanie tylko Mistrz Polski.

Trzy zwycięskie drużyny nagrodzone zostaną Pucharem oraz medalami dla trzech najlepszych zawodników.

Przewidywane są dodatkowe nagrody specjalne w różnych kategoriach w zależności od liczby uczestników.

 

 1. Zgłoszenia i wpisowe

 

Szczegółowe Instrukcje logowania oraz inne ważne informacje związane z obsługą platformy do gry  zostaną podane na 5 dni przed imprezą na oficjalnej stronie pod adresem

www.mpap.pzszach.pl. oraz

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2423/

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2422/

 

odpowiednio do turnieju online szachów szybkich i błyskawicznych.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz reprezentowany urząd.Po dokonaniu rejestracji należy opłacić wpisowe w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Osoby które już wcześniej się zapisały i są na liście startowej nie muszą ponownie rejestrować się u  sędziego. Natomiast w przypadku rezygnacji z gry  prosimy o kontakt w celu zwrotu wpisowego .

 

Na oficjalnej stronie oraz na chessarbiter znajdują się aktualne listy startowe.

 

    Wpisowe 

Dla zawodników uczestniczących w oficjalnych Mistrzostwach Polski w swojej branży:

9 rundowy turniej szachów szybkich (10’+ 5’’ na ruch na zawodnika) – 45 zł.

11 rundowy turniej szachów błyskawicznych (3’+2’’ na ruch na zawodnika) – 40 zł.

 

oraz

Dla zawodników nie uczestniczących w oficjalnych Mistrzostwach Polski w swojej branży

 

11 rundowy turniej szachów błyskawicznych (3’+2’’ na ruch na zawodnika) – 50 zł.

9 rundowy turniej szachów szybkich (10’+ 5’’ na ruch na zawodnika) – 55 zł.

 

Wpisowe należy wpłacić na konto Polskiego Związku Szachowego w Alior bank

 

  nr konta: 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827, siedziba: 00-514 Warszawa, ul.   Marszałkowska 84/92) W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ i NAZWISKO, nazwę turnieju, do którego zgłaszany jest zawodnik.

 

    Wpisowe wpłacone po dniu 8 października – 65 zł (szachy szybkie), 60 zł (szachy błyskawiczne)

 1. Program

 

Orientacyjny czas trwania zawodów online:

 

Szachy błyskawiczne w dniu 11 grudnia 2020:

Potwierdzanie rejestracji zawodników 15:00 – 16:30
Rozpoczęcie Turniej szachów błyskawicznych 16:30

Orientacyjnie turniej zakończy się około 20:00 lub wczesniej

Szachy szybkie w dniu 12 grudnia 2020:

Potwierdzanie rejestracji zawodników 8:30 – 10:00
Rozpoczęcie Turniej szachów szybkich 10:00

Orientacyjnie turniej zakończy się około 16:00 lub wcześniej

 1. Sprawy różne
 • W związku z sytuacją epidemiologiczną zawody będą rozgrywane w formacie online.
 • Członkowie Komitetu Honorowego oraz arcymistrzowie zwolnieni są  z opłaty wpisowego.
 • Wyniki drużynowe zostaną podane do 3 dni po zakończeniu obu turniejów.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Czas rozpoczynania kolejnych rund ma charakter orientacyjny
 • Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanych z używanym sprzętem, dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane.
 • Zawodnicy uczestniczący w turnieju są zobowiązane do przestrzegania zasad fair-play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych, bądź innego wsparcia w trakcie rozgrywania partii.
 • Ostateczne wyniki zostaną podane po weryfikacji Anty-Cheatingowej.
 • W zależności od frekwencji, ilość rund może zostać zmniejszona przez algorytm serwisowy.
 • Dane do wysyłki nagród (adres i nr telefonu) należy przesłać na: b.kowalewska@pzszach.pl

 

 • Osoby odpowiedzialne

Dyrektor Turnieju: Adam Dzwonkowski(a.dzwonkowski@pzszach.pl) 607 499 031.
b. Z-ca Dyrektora Turnieju: Krzysztof Pajączek (krzysztof.pajaczek@gmail.com) 723 998 528.
c. Sędzia główny: IA Agnieszka Brustman a.brustman@pzszach.pl (abrustman@gmail.com) 664 303 892.

 

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju w celach sprawozdawczych i promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.