Puchar Polski Kobiet on-line – 20.11.2020

625

Puchar Polski Kobiet on-line
towarzyszący
Arcymistrzowskiemu Festiwalowi Kobiet
im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej
20.11.2020 r.

ORGANIZATOR: Dolnośląski Związek Szachowy

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK: 20.11.2020 r. godzina 18.30
Platforma: chess.com
Bezpośredni link do turnieju: https://www.chess.com/live#t=1720862.

UCZESTNICTWO :
Dla wszystkich chętnych kobiet, turniej bez wpisowego.
Aby wziąć udział należy dołączyć do klubu Radzikowska na chess.com
https://www.chess.com/club/radzikowska
Aby zostać przyjętym do klubu, należy mieć wypełnioną rubrykę imię i nazwisko w swoim profilu. Z uwagi na konieczność weryfikacji przez organizatora, prośbę o dołączenie należy przesłać najpóźniej godzinę przed turniejem.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund, tempo 3 min + 2 sek. W zależności od frekwencji, ilość rund może zostać zmniejszona przez algorytm serwisowy. O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punkty pomocnicze, wg algorytmu na stronie. Zawodniczki uczestniczące w turnieju są zobowiązane do przestrzegania zasad fair-play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych, bądź innego wsparcia w trakcie rozgrywania partii. Ostateczne wyniki zostaną podane po weryfikacji Anty-Cheatingowej.
Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodniczkę z zawodów, za używanie niedozwolonego dopingu, po uprzednim sprawdzeniu jej partii oraz ma prawo do podania tego faktu do publicznej wiadomości.

NAGRODY:
1- 500 zł
2 – 300 zł
3 – 250 zł
4- 200 zł
5- 150 zł
6- 100 zł
7-10- 50 zł
Najlepsza zawodniczka powyżej 40 roku życia – 100 zł
Najlepsza juniorka do lat 18- 100 zł
Najlepsza wrocławianka (zamieszkanie lub przynależność klubowa )– 100 zł

KONTAKT
Łukasz Butkiewicz : lukasz.butkiewicz@dzszach.pl, 501153845
Lidia Zdziarska-Zaręba: lidia.zdziarska@gmail.com, 667995151

INNE:
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanych z używanym sprzętem, dostępem
do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane.