IV Memoriał E. Laskera w Gorzowie Wlkp. 6-13.12.2020

999

    IV Międzynarodowy Festiwal Szachowy

pamięci Emanuela Laskera

           XVI Lubuska Wiosna Szachowa

Gorzów Wielkopolski, 6-13 grudnia 2020

 

Komunikat

 1. Cel

– Uczczenie pamięci II mistrza świata Emanuela Laskera

– Promocja miasta Gorzowa Wlkp. i Ziemi Lubuskiej

– Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

 

 1. Turnieje

A – Open dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 1800

B – Open (XVI Lubuska Wiosna Szachowa) dla zawodników z rankingiem ELO do 1799

C – Open (XVI Lubuska Wiosna Szachowa) dla zawodników do kategorii IV włącznie

 

 1. Organizator

– Klub Szachowy Stilon w Gorzowie Wielkopolskim

– Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

– Lubuski Związek Szachowy

 

 1. Dyrektor Festiwalu

– Andrzej Modzelan tel.: +48606921188, anmodz@gmail.com

   Wicedyrektorzy Festiwalu

– Jan Przewoźnik tel.: +48 600877649, jp@janprzewoznik.plgoście zagraniczni

– Aleksander Czerwoński tel.: +48 607806152, agencja64@gmail.com

 

 1. Sędzia główny – Andrzej Modzelan

 

 1. Witryna internetowa – http://lasker2020.agencja64.pl

 

 1. Miejsce i termin rozgrywek

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna (WiMBP) im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 107, wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich

 

 1. Szczegółowy terminarz (turnieje: A, B, C)

Przyjazdy od 6.12.2020, odprawa techniczna 6.12.2020 – godz.20.00 na sali gry (WiMBP). W przypadku braku możliwości przybycia osobiście na odprawę techniczną, obowiązuje potwierdzenia startu telefonicznie, pod nr 607806152 do godz. 20.00.

Układ rund w poszczególne dni: 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1.

Pierwsza runda 7.12. (poniedziałek) o godz. 10.00. Ostatnia runda 13 listopada (niedziela) o godz. 9.00.

Rundy pojedyncze i popołudniowe o godz. 16.00, poranne o godz. 10.00.

Grupa C gra wszystkie rundy od godz. 16.00, tylko ostatnią o godz. 9.00.

 

 1. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą rankingową PZSzach.):

 

Turniej A

Dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 1800

Wpisowe: 120 PLN (lub 30 €). Organizator ma prawo dopuścić do udziału w Turnieju A nie więcej niż 10 zawodników z niższym rankingiem ELO (decyduje kolejność zgłoszeń).

Wpisowe dla tych zawodników wynosi 160 PLN (lub 40 euro).

Zwolnieni z wpisowego są zawodnicy z tytułem arcymistrza FIDE. Turniej zgłoszony do rankingu FIDE.

 

Turniej B

Dla zawodników z rankingiem ELO do 1799 i bez ELO

Wpisowe: 80 PLN (lub 20 €). Turniej B zgłoszony będzie do rankingu FIDE.

 

Turniej C

Dla zawodników do kategorii IV włącznie. Wpisowe: 50 PLN.

 

 1. Warunki uczestnictwa

– zgłoszenie z podaniem następujących informacji: imię, nazwisko, kraj, data urodzenia, ranking FIDE, ranking PZSzach na adres: kszstilon@gmail.com w terminie do 30.11.2020.

– dokonanie opłaty wpisowego i opłaty za hotel (dotyczy osób korzystających z oferty organizatora) w terminie do 30.11.2020 przelewem na konto Klubu Szachowego Stilon Gorzów Wlkp.:

Bank Santander 83 1090 1900 0000 0001 4125 2331 Proszę wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata.

 

 1. Informacje o hotelu

Głównym hotelem organizatora jest Hotel Mieszko w Gorzowie Wlkp. *** http://www.hotel-mieszko.pl/

(ul. Kosynierów Gdyńskich 82 – 600 m od sali gry).

– cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką, śniadaniem i bezpłatnym Internetem ) wynosi 150 PLN brutto od osoby dziennie.

– cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką, śniadaniem i bezpłatnym Internetem) wynosi 200 PLN brutto za 2 osoby dziennie. Jest możliwość zamówienia obiadów i kolacji – każdy z posiłków w cenie 35 zł.

 

 1. System rozgrywek, tempo i przepisy gry

Turnieje A, B i C rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Obowiązywać będzie tempo gry:

Grupy A, B – 90 min na partie + 30 sekund na ruch.

Grupa C – 30 minut na partie + 30 sekund na ruch.

We wszystkich turniejach obowiązywać będą aktualne przepisy FIDE.

Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej niż 30 minut przegrywa partię.

 

Festiwal jest turniejem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca uczciwej dyscypliny sportowej. Istotne naruszenia etyki lub zasad rywalizacji sportowej nie będą tolerowane. W celu ochrony zawodników przed nieuczciwą postawą innych uczestników turnieju, zgodnie z zaleceniami FIDE, Sędzia Główny powinien:

– uznać partię za obustronnie przegraną, jeśli jest przekonany, że wynik partii był uprzednio uzgodniony. Ocena tego, co jest przekonującym dowodem pozostaje w gestii Sędziego Głównego.

– w porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu zarządzić dokonanie przeszukania zawodnika oraz rzeczy do niego należących, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dany zawodnik może korzystać z niedozwolonej pomocy elektronicznej lub osób trzecich. Brak zgody na przeszukanie oznacza usunięcie z turnieju.

 

 1. Weryfikacja uczestnictwa

Lista osób zgłoszonych do Festiwalu będzie systematycznie uaktualniana i publikowana na stronie  internetowej  http://www.chessarbiter.com

 

 

 1. Nagrody – GWARANTOWANE.

Fundusz nagród pieniężnych ogółem:

(Grupa A – 12000 PLN, Grupa B – 3000 PLN)

 

 

Grupa A – IV Memoriał im. E.Laskera

I miejsce                       – 4.000,00

II miejsce                      – 2.000,00

III miejsce                    – 1.500,00

IV miejsce                     – 1.000,00

V miejsce                      –    800,00

VI miejsce                     –    700,00

VII miejsce                    –    600,00

VIII                              –    400,00

IX miejsce                     –    300,00

X miejsce                      –    200,00

Najlepsza kobieta           –    500,00

 

 

Grupa B – XVI Lubuska Wiosna Szachowa

I miejsce                       – 1.000,00

II miejsce                      –    500,00

III miejsce                    –    300,00

Najlepsza kobieta:          –    200,00

Upominki książkowe        – 1.000,00

 

Grupa C – XVI Lubuska Wiosna Szachowa

Puchary, dyplomy i nagrody książkowe

 

 

Uwagi

– Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce,

nagrody do 2000 PLN (równowartość ok. 460 euro) zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych

nagród wynosi 10%.

– Nagrody nie są dzielone.

Nagrody nie odebrane osobiście podczas ceremonii zakończenia Festiwalu przepadają.

 

 

 1. Ubezpieczenie

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

– Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.

– W przypadkach spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Festiwalu.

 

 

Dyrektor Festiwalu

/-/ Andrzej Modzelan