Uchwała nr 72/11/2020

263

Uchwała nr 72/11/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 4 listopada 2020 r.
o przyjęciu Ryszarda Królikowskiego do Komisji Wyróżnień i Dyscypliny PZSzach.

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Ryszarda Królikowskiego do Komisji Wyróżnień i Dyscypliny PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA