Uchwała nr 71/10/2020

95

Uchwała nr 71/10/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia punktu 6.4.a w Regulaminie DMPJ II Liga w 2020.

Zarząd PZSzach postanowił wprowadzić punkt 6.4.a w Regulaminie DMPJ II Liga 2020.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA