Uchwała nr 70/10/2020

58

Uchwała nr 70/10/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminowej DMPJ II Liga 2020.

Zarząd PZSzach postanowił wprowadzić zmianę regulaminową DMPJ II Liga 2020.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA