Uchwała nr 69/10/2020

70

Uchwała nr 69/10/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia nowych obostrzeń w związku z epidemią COVID-19.

Zarząd PZSzach postanowił wprowadzić nowe obostrzenia w związku z epidemią COVID-19

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA