Komunikat PZSzach nr 1/10/2020 w sprawie nowych obostrzeń związanych z COVID-19

3362

Komunikat PZSzach nr 1/10/2020

w sprawie nowych obostrzeń związanych z COVID-19

 

W związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi walki z epidemią COVID-19 uchwalonymi przez władze państwowe, Polski Związek Szachowy wprowadza całkowity zakaz wstępu dla kibiców na turnieje szachowe na czas nieokreślony. 

Na sali gry mogą przebywać opiekunowie prawni (pod warunkiem zakrycia ust i nosa) niepełnoletnich uczestników.
Zgodnie z rozporządzeniami państwowymi jest możliwe uprawianie sportu na terenie całego kraju bez maseczek ochronnych (tyczy się to też organizatorów, sędziów i trenerów). Biorąc pod uwagę troskę o zdrowie uczestników imprez szachowych, Polski Związek Szachowy zaleca noszenie maseczek przez cały czas trwania turnieju, w tym w czasie gry przy szachownicy. Szczegółowe instrukcje w tej kwestii należą do organizatora i powinny być opublikowane w komunikacie. 

Przepisy wchodzą w życie z dniem 17 października 2020 roku.