zmiana w Regulaminie Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

623

Uchwała nr 67/10/2020 Polskiego Związku szachowego dot. zmiany regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów 2021

Z uwagi na dezorganizację rozgrywek w roku 2020, spowodowaną Covid 19 Zarząd PZSzach, wyłącznie na potrzeby rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski Juniorów w roku 2021, wprowadza pkt. 7.2.a o treści:

„W rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski 2021, z uwagi na specyfikę roku 2020, termin 31 października, zostaje zmieniony na 31 grudnia. Zmiana ma charakter wyjątkowy i jednorazowy”.