Uchwała nr 68/10/2020

56

Uchwała nr 68/10/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia klubów Szachownica Kłaj (MP) i Skoczek Skarżysko-Kamienna (SK).

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć kluby Szachownica Kłaj (MP) i Skoczek Skarżysko-Kamienna (SK) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.