Uchwała nr 67/10/2020

74

Uchwała nr 67/10/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 października 2020 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Zarząd PZSzach postanowił wprowadzić pkt.7.2a do Regulaminu DMPJ o treści:

„7.2.a W rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski 2021, z uwagi na specyfikę roku 2020, termin 31 października, zostaje zmieniony na 31 grudnia. Zmiana ma charakter wyjątkowy i jednorazowy.”

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA