Uchwała nr 66/10/2020

92

Uchwała nr 66/10/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie organizacji Mistrzostw Polski w szachach szybkich w Trzciance w dniu 18.10.2020.

Zarząd postanowił  zatwierdzić organizację Mistrzostw Polski w szachach szybkich w Trzciance w dniu 18.10.2020..

Głosowało 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.