Uchwała nr 65/10/2020

167

Uchwała nr 65/10/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 4 października 2020 r.
w sprawie powołania Kadry Narodowej Niewidomych.

Zarząd postanawia powołać Kadrę Narodową Niewidomych w składzie:

1 Tazbir Marcin
2 Czajkowski Adam
3 Dukaczewski Piotr
4 Stachańczyk Jacek
5 Migala Andrzej
6 Pawelec Bartosz
7 Wolański Michał
8 Ciuła Edward
9 Wojcieszyn Zdzisław
10 Falkowski Dawid
11 Kulpiński Piotr
12 Jeleń Janusz
13 Wodas Paweł
14 Stankiewicz Edward
15 Hagel Mariusz
16 Niećko Stanisław
17 Kopiec Mirosław
18 Urbaniak Karol
19 Bzowski Grzegorz
20 Raczek Stanisław
21 Rękawek Szymon
22 Jagiełło Jerzy
23 Kizym Łukasz
24 Miodoński Mirosław
25 Pawlus Jan
26 Gembski Mateusz
27 Inglot Marian

 

Kadra kobiet:

1 Stolarczyk Anna
2 Dębowska Teresa
3 Zielińska Aleksandra
4 Tryjańska Emilia
5 Jakimczuk Alicja
6 Kosieradzka Małgorzata
7 Wewersowicz Eugenia
8 Balińska Amelia

 

Kadra juniorów:

1 Racis Michał
2 Spionkowski Fabian
3 Sówka Oskar
4 Ignaciak Piotr
5 Mędrala Dominik
6 Szala Wiktor
7 Racis Weronika
8 Biskupek Dominik

 

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.