Uchwała nr 63/10/2020

71

Uchwała nr 63/10/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 3 października 2020 r. w sprawie przyznania klubowi Hetman Ostrowiec prawa organizacji Półfinałów MPJ 9-11 lat  w roku 2021.

Zarząd postanowił przyznać klubowi Hetman Ostrowiec prawo organizacji Półfinałów MPJ 9-11 lat  w roku 2021 (lokalizacja: Łucznik Sielpia).

Głosowało 8 członków zarządu, 6 głosów ZA.