Uchwała nr 61/10/2020

87

Uchwała nr 61/10/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 3 października 2020 r. w sprawie przyznania Podkarpackiemu Związkowi Szachowemu prawa organizacji Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych w roku 2021.

Zarząd postanowił przyznać Podkarpackiemu Związkowi Szachowemu prawo organizacji Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych w roku 2021 (lokalizacja: Rzeszów).

Głosowało 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.