Uchwała nr 60/10/2020

88

Uchwała nr 60/10/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 3 października 2020 r. w sprawie przyznania Śląskiemu Związkowi Szachowemu prawa organizacji Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów: II liga w roku 2021.

Zarząd postanowił przyznać Śląskiemu Związkowi Szachowemu prawo organizacji Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów: II liga w roku 2021 (lokalizacja: Orle Gniazdo, Szczyrk).

Głosowało 8 członków zarządu, 7 głosów ZA.