Uchwała nr 56/10/2020

84

Uchwała nr 56/10/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 3 października 2020 r. w sprawie przyznania Opolskiemu Związkowi Szachowemu prawa organizacji SIMP w roku 2021.

Zarząd postanowił przyznać Opolskiemu Związkowi Szachowemu prawo organizacji Szkolnych Indywidualnych Mistrzostw Polski w roku 2021 (lokalizacja: DW Sudety, Pokrzywna) .

Głosowało 8 członków zarządu, 5 głosów ZA.