Uchwała nr 55/09/2020

93

Uchwała nr 55/09/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 27 września 2020 r.
w sprawie akceptacji dokumentu w kwestii przetwarzania danych (RODO).

Zarząd PZSzach zatwierdził dokument w kwestii przetwarzania danych (RODO).

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 7 głosów ZA, 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, 0 PRZECIW.