Uchwała nr 54/09/2020

79

Uchwała nr 54/09/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 września 2020 r.
w sprawie podziału półfinału MP Juniorów na 2 części.

Zarząd PZSzach zatwierdził podział półfinału MP Juniorów na 2 części.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA, 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, 0 PRZECIW.