Akademickie MŚ Online – zgłoszenia

1106

Akademickie Mistrzostwa Świata Online odbędą się w dniach 26-30 października 2020 roku.

Prawo do reprezentowania kraju ma 5 drużyn składających się od 4 do 6 zawodników (z minimum 1 zawodniczką lub minimum 1 zawodnikiem w składzie).

Polska wystawi reprezentację główną składającą się z najlepszych zawodników – studentów z różnych uczelni.

Przewidujemy, że pozostałe drużyny składać się będą z reprezentacji uczelnianych. Prawdopodobne jest jednak, że wystawione będą drużyny składające się z zawodników z różnych uczelni – decyzja podjęta zostanie po analizie otrzymanych zgłoszeń.

Zainteresowani zawodnicy proszeni są o wypełnienie ankiety dostępnej po tym linkiem oraz jak najszybsze wysłanie dodatkowych dokumentów w formie elektronicznej (opisanych poniżej).

Prosimy także o wysłanie maila na adres m.bartel@pzszach.pl z potwierdzeniem wysłania zgłoszenia – najlepiej, gdy przedstawiciel uczelni zgłosi całą reprezentację.

Prosimy o niezwłoczne wysłanie zgłoszenia, nie później niż do 7 października.

Warunkiem koniecznym otrzymania nominacji jest przynależność akademicka, potwierdzona stosownym certyfikatem wystawionym przez uczelnię wyższą. Ponadto zawodnik/czka musi spełniać kryteria opisane w regulaminie FISU: http://wucmindsports2020.ukw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/08/WUC_Mind_Sports_online_Regulations.pdf

Prosimy zapoznać się z regulaminem! Prawo gry mają zawodnicy w wieku od 18 do 25 lat. Prawo gry mają także absolwenci, którzy ukończyli daną uczelnię w 2019 roku (z zachowaniem zasady 25 lat)

dodatkowe wymagania:

a) Certyfikat Przynależności Akademickiej FISU lub skan legitymacji studenckiej.
b) zdjęcie lub skan dowodu osobistego lub paszportu.
c) zdjęcie do systemu akredytacji (zdjęcie jak do dowodu osobistego/paszportu

w/w dokumenty należy przesłać na adres sport@azs.pl

strona FISU