Uchwała nr 53/09/2020

85

Uchwała nr 53/09/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 19 września 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZSzach do dnia 20 września 2020 roku.

Zarząd PZSzach zatwierdził sprawozdanie z działalności PZSzach do dnia 20 września 2020 roku.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.