Uchwała nr 52/09/2020

62

Uchwała nr 52/09/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia klubu Fundacja Artus (MA)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub Fundacja Artus (MA) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 6 głosów ZA.