Obszary z nowymi zasadami bezpieczeństwa

745

W związku z niekorzystną dynamiką związaną ze wzrostem zakażeń koronawirusem, Ministerstwo Zdrowia wprowadza listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami. Powiaty te – w zależności od dynamiki zmian w tym zakresie – są objęte tzw. żółtą lub czerwoną strefą.

Dodatkowe obostrzenia w zakresie wydarzeń sportowych odbywających się w obiektach sportowych (m.in. hale sportowe, sale gimnastyczne)

– czerwone powiaty – wydarzenia sportowe mogą się odbywać ale bez publiczności

– żółte powiaty – wydarzenia sportowe mogą odbywać się przy 25 proc. widowni

Poza obiektami sportowymi zawody mogą się odbywać tylko bez udziału publiczności. Informujemy, że miejsca w których bardzo często rozgrywane są turnieje szachowe, tj. sale konferencyjne, świetlice, stołówki, korytarze szkolne itp. nie są w rozumieniu prawa obiektami sportowymi.

W pozostałych przypadkach obowiązują wytyczne Polskiego Związku Szachowego, oparte na rekomendacjach Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Sportu.