Uchwała nr 51/08/2020

565

Uchwała nr 51/08/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 22 sierpnia 2020 r.
w sprawie zawieszenia Patrycji Waszczuk w prawach członka Kadry Narodowej Juniorów do czasu wydania werdyktu Komisji Wyróżnień i Dyscypliny.

Zarząd postanowił zawiesić Patrycję Waszczuk w prawach członka Kadry Narodowej Juniorów do czasu wydania werdyktu Komisji Wyróżnień i Dyscypliny

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów za