Uchwała nr 50/08/2020

109

Uchwała nr 50/08/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 19 września 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia Walnego Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów online w dniu 20.09.2020

Zarząd postanowił przeprowadzić Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów w formie spotkania online dnia 20.09.2020.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 5 głosów za, 2 przeciw