Uchwała nr 48/08/2020

84

Uchwała nr 48/08/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie nadania Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach Lidii Czarneckiej i Mirosławowi Kaznowskiemu

 

Zarząd PZSzach postanowił nadać Srebrną Odznakę Honorową PZSzach Lidii Czarneckiej i Mirosławowi Kaznowskiemu.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA