Uchwała nr 47/08/2020

88

Uchwała nr 47/08/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 02 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie głosowań elektronicznych

Zarząd PZSzach postanowił zmienić Regulamin głosowań elektronicznych poprzez dodatnie nowego punktu 10 o treści:

10. Uchwałę uważa się za przyjętą, również przed regulaminowym zakończeniem głosowania, jeśli za uchwałą zagłosowało już 6 członków Zarządu lub 5 członków Zarządu i Prezes.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów za, 2 przeciw.