Uchwała nr 46/07/2020

84

Uchwała nr 46/07/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie nadania Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach Przemysławowi Łukasiewiczowi

 

Zarząd PZSzach postanowił nadać Srebrną Odznakę Honorową PZSzach Przemysławowi Łukasiewiczowi.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA