Rozstrzygnięcie konkursu Warsaw Solving Grand Prix 2019

180

Publikujemy wyniki konkursu Warsaw Solving Grand Prix 2019

wyniki

W konkursie tematycznym XVIII Warsaw Grand Prix w grupie A uczestniczyło 15 samomatów. Duże ograniczenie tematyczne i krótki czas (25 dni) na komponowanie nie wpłynęły na poziom konkursu, który oceniam jako wysoki. Zdecydowałem się przyznać dwie pierwsze równorzędne nagrody, gdyż obydwie najlepsze prace są inne w charakterze, a obydwie zasługują na najwyższe uznanie. Waldemar Tura.