Uchwała nr 44/07/2020

78

Uchwała nr 44/07/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie Drużynowych Mistrzostw Polski II Ligi

Zarząd PZSzach postanowił nadać nowe brzmienie punktu 6.2 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski II Ligi o treści:

6.2. Tempo Gry

90 minut dla zawodnika na 40 posunięć plus 15 minut na dokończenie partii oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA