Uchwała nr 43/07/2020

114

Uchwała nr 43/07/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie uzupełnienia Kadry Narodowej Juniorów 2020

Zarząd podjął decyzję o uzupełnieniu Kadry Narodowej Juniorów 2020.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA