Uchwała nr 42/07/2020

72

Uchwała nr 42/07/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 12 lipca 2020 r.
w sprawie nominowania zawodników na Olimpiadę Szachową On-line

Zarząd postanawia nominować na Olimpiadę Szachową On-line następujących zawodników:

 1. Jan Krzysztof Duda
 2. Radosław Wojtaszek
 3. Mateusz Bartel
 4. Grzegorz Gajewski
 5. Szymon Gumularz
 6. Igor Janik
 7. Monika Soćko
 8. Jolanta Zawadzka
 9. Iweta Rajlich
 10. Karina Cyfka
 11. Alicja Śliwicka
 12. Julia Antolak

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA