Uchwała nr 41/07/2020

82

Uchwała nr 41/07/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 08 lipca 2020 r.
w sprawie nadania Złotej Odznaki Honorowej PZSzach Tomaszowi Kamienieckiemu i Kazimierzowi Łaszewskiemu oraz Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach Henrykowi Węgrowskiemu, Arkadiuszowi Korbalowi, Oskarowi Rosłoniowi.

 

Zarząd PZSzach postanowił nadać Złotą Odznakę Honorową PZSzach Tomaszowi Kamienieckiemu i Kazimierzowi Łaszewskiemu oraz Srebrną Odznakę Honorową PZSzach Henrykowi Węgrowskiemu, Arkadiuszowi Korbalowi i Oskarowi Rosłoniowi.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA