Uchwała nr 40/06/2020

82

Uchwała nr 40/06/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 27 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów 2020.

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów 2020.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 5 ZA, 1 PRZECIW