Uchwała nr 39/06/2020

62

Uchwała nr 39/06/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Klubu Szachowego Skoczek przy Towarzystwie Przyjaciół Żegiestowa (MP)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Klub Szachowy Skoczek przy Towarzystwie Przyjaciół Żegiestowa (MP) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.