Uchwała nr 38/06/2020

48

Uchwała nr 38/06/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia klubu Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Jedlicze (PK).

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Jedlicze (PK) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.