III Etap odmrażania sportu – Rekomendacja PZSzach

3202

Wytyczne Polskiego Związku Szachowego dla organizacji turniejów i szkoleń szachowych w świetle „III Etapu odmrożenia polskiego sportu” po 18 maja 2020.

Polski Związek Szachowy ściśle stosuje się zaleceń oraz wytycznych Ministra Sportu. Poniżej publikujemy ogólne ramowe wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych, opracowane przez Ministerstwo Sportu:

A) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,

B) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS oraz innych obiektów wskazanych w rozporządzeniu,

C) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

D) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

E) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających,

F) osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt,

G) zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego.

Liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych na sali/hali sportowej uzależniona jest od powierzchni obiektu: do 300 m2- 12 osób + 1 trener, od 301 m2 do 800 m2- 16 osób + 2 trenerów, 0d 801 m2 do 1000 m2- 24 osoby + 2 trenerów, powyżej 1000 m2- 32 osoby + 3 trenerów.

Szczegółowe zalecenia Polskiego Związku Szachowego:

bezwzględna dezynfekcja wszystkich bierek, szachownicy, zegara oraz bezpośredniego otoczenia szachownicy przed i po szkoleniach/ każdej partii szachowej.
– zaleca się uczestnictwo w szkoleniach/zawodach sportowych w masce ochronnej oraz rękawiczkach jednorazowych.
– zaleca się odstępstwo od podawania ręki przed i po rozpoczęciu partii szachowej.
– zaleca się zachowanie najdalszej możliwej odległości między zawodnikami (stosowanie jak najszerszych stołów do gry, wprowadzenie zakazu tzw. „wiszenia nad szachownicą) oraz stolikami, w przypadku szkoleń – jedna osoba w ławce.

– uwaga: niemożliwe jest korzystanie z sal konferencyjnych znajdujących się na obiektach sportowych

15 maja br. skończył się czas obowiązywania rekomendacji Polskiego Związku Szachowego, dotyczącej bezwzględnego odwołania imprez szachowych w Polsce. W przypadku, gdy Organizator spełni wszystkie wymagania wynikające z wytycznych Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku Szachowego oraz obowiązującego prawa, dopuszczone jest wznowienie prowadzenia działalności szachowej.

O dalszych etapach  „odmrażania sportu” informować będziemy na bieżąco.

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/sport/etap-iii-od-18-maja-rozporzadzenie-rady-ministrow – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap—pytania-i-odpowiedzi – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi