Uchwała nr 34/04/2020

118
Uchwała nr 34/04/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia zmian w pkt.1 Komunikatu Organizacyjno-Finansowego Nr 1/2020

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć zmiany w pkt.1 Komunikatu Organizacyjno-Finansowego Nr 1/2020
Punkt 1 nabiera brzmienia:
 1. Roczna składka członkowska w 2020 roku wynosi: 
a) dla nowych członków rejestrowanych w bieżącym roku – 100 PLN 
b) dla członków zarejestrowanych w 2019 roku – 150 PLN
c) dla członków zarejestrowanych w 2018 roku – 250 PLN
d) dla członków zwyczajnych i wspierających działających w zakresie sportu osób niepełnosprawnych – 300 PLN
e) dla WZSzach oraz pozostałych członków zwyczajnych i wspierających – 350 PLN
Punkt 1.2 – skreślony
W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.