Uchwała nr 33/04/2020

26

Uchwała nr 33/04/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia klubu UKS Rakovia (MA)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub UKS Rakovia (MA) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Zarządu, 5 głosów ZA.