Uchwała nr 32/04/2020

44

Uchwała nr 32/04/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia klubu Jedynka Złotów (WP)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub Jedynka Złotów (WP) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Zarządu, 5 głosów ZA.