Uchwała nr 31/03/2020

60

Uchwała nr 31/03/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia klubu UKS Zorza Pęgów (DS)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub UKS Zorza Pęgów (DS) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 6 głosów ZA.