Uchwała nr 29/03/2020

90

Uchwała nr 29/03/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie czasowego odwołania imprez szachowych w Polsce

Zarząd PZSzach przyjął rekomendację o odwołaniu wszystkich imprez szachowych w Polsce od 11 marca 2020 r. w celu ograniczenia zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

Rekomendacja jest ważna do odwołania.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.