Uchwała 26/03/2020

147

Uchwała 26/03/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 06 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia budżetu PZSzach na rok 2020

Zarząd postanowił przyjąć budżet na rok 2020 zamykający się
kwotą wpływów w wys. 1.543.300,00 zł oraz kosztów w wys. 1.462.200,00 zł.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, 6 głosów za, 3 głosy przeciw.