Uchwała nr 25/03/2020

109

Uchwała nr 25/03/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie zmian organizacyjnych w składzie Zarządu PZSzach

1. Zarząd PZSzach postanawia, że Kamila Kałużna obejmuje funkcję Członka Zarządu PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 10 członków zarządu, 6 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące.

2. Zarząd PZSzach postanawia, że Krzysztof Góra obejmuje funkcję Członka Zarządu PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 10 członków zarządu, 6 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące.