Uchwała nr 24/03/2020

98

Uchwała nr 24/03/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Zarządu PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć nowy Regulamin Zarządu PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 10 członków zarządu, 7 głosów za, 3 przeciw.