Uchwała nr 23/03/2020

39

Uchwała nr 23/03/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 01 marca 2020 r.
w sprawie nadania Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach kol. Stanisławowi Augustynowi

Zarząd PZSzach postanowił nadać Srebrna Odznakę Honorową PZSzach kol. Stanisławowi Augustynowi.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA