Uchwała nr 22/02/2020

35

Uchwała nr 22/02/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 29 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia klubu Stowarzyszenie „SYRENKA” (MA)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub Stowarzyszenie „SYRENKA” (MA) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Zarządu, 5 głosów ZA.